Untitled Document
Untitled Document

 ANDERS R OLSSON

Född: 1953

Utbildning:

                Gymnasium 1969-1972

                Journalistik 80 p, Stockholms Universitet 1978-1979

Anställningar:

                Skandia Försäkrings AB 1974-1977

                Dagens Nyheter 1979

                Folkbladet Östgöten 1980

                Ekot, Riksradion 1981

                Tidningarnas Telegrambyrå, TT 1982-1986

                Datavärlden 1987-1988

              Riksradions vetenskapsredaktion 1988-1989

                JMK, Stockholms universitet 1989-1995

                                (lärare i undersökande journalistik och

                                medierätt, 50%)

                Grävande Journalister 1989-1994 (kanslichef, 50%)

                Fr o m 1995 frilansjournalistik, författarskap,

                                forskning, föreläsande och debatt

                2002-2005 medverkan (c:a 30% arbetstid) i forsknings-

                                projektet SAITS (Skydd av Användare i IT-

                                Samhället) som finansierades av Vinnova

Utmärkelser:

         Sveriges Advokatsamfunds Journalistpris 2000.

(25 000 kr)

  Söderbergska stiftelsernas journalistpris i juridik 2004.

(150 000 kr)

Styrelseuppdrag:

                                Grävande Journalister 1998-1999

                                Sveriges Författarförbund 2006-

Fackligt:

                Medlem i Svenska Journalistförbundet sedan 1978.

                Medlem i Sveriges Författarförbund sedan 1992.