Untitled Document

Untitled Document
Ladda ner min bok, "Lögn, förbannad lögn och journalistik" från 2006.

Boken kan laddas ner som pdf, men jag skulle uppskatta om du som betalning
för den sätter in 50 kr på plusgirokonto 195 95 82 - 6.

Hämta boken!

En bok om yttrandefrihet på nätet - skriven för ungdomar, deras föräldrar och
lärare - kan gratis hämtas från stiftelsen .SE:

Läs boken!

Böcker av Anders R Olsson:              

Spelrum - om data och makt i Sverige
(Askelin & Hägglund 1985)

 

Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister.
(Tiden 1992, nya omarbetade upplagor Rabén Prisma 1997, 2002, 2003
och Studentlitteratur 2006. Ny upplaga 2009.)

 

IT och det fria ordet - myten om Storebror
(Juridik & Samhälle 1996)

 

Elektronisk demokrati
(En studie om IT och förnyelse av demokratins processer. Publicerad
som SOU 1999:12.)

 

Internet och privatlivet - som olja och vatten?
TELDOK Rapport 134, 2000.)

 

Lögn, förbannad lögn och journalistik.
(Natur och Kultur 2006.)

 

Yttrandefrihet på Internet. En handbok för lärare, tonåringar och
deras föräldrar.

Gavs ut i tryckt form i januari 2008 av Stiftelsen för Internetinfrastruktur
(.SE) men kan också hämtas som PDF-dokument, se länk ovan.

 

Att stänga det öppna samhället. Om ett politiskt missbrukat begrepp:
personlig integritet.

(Tusculum förlag, 2008)

 

Småskrifter/rapporter:

 

Forskning om IT och demokrati. (Tillsammans med Karin Larsson.
76 sidor.)
Publicerad av IT-kommissionens Observatorium för IT, demokrati och
medborgarskap. Rapport 24/2001.

E-röstning. En lägesbeskrivning. (Om IT-stöd för röstning i politiska val.
44 sidor.)
Publicerad av IT-kommissionens Observatorium för IT, demokrati och
medborgarskap. Rapport 35/2001.

Offentlighetsprincip överallt eller ingenstans? 
Om sekretesslagens utvidgning under 10 år (1992-2002) Publicerad på www
av Svenska Journalistförbundet:
http://www.sjf.se/pls/portal/docs/PAGE/ARKIV_FILER/OPPENHET/SJF-UTREDNING-REDIGERAD%20VERSION.PDF

 

Kan Storebror hejdas?
Om utvecklingen mot ett "övervakningssamhälle" efter 11 september 2001.
58 sidor.
VINNOVA Rapport VR 2003:4.

 

7:16 - Skandal utan slut.
(Om en kontroversiell paragraf i sekretesslagen.)
Publicerad av Svenska Journalistförbundet 2004 på:
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38520&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

Registerlagar hotar öppenheten.
(Om en ny typ av lagar som drastiskt inskränker offentlighetsprincipen.
Publicerad av Svenska Journalistförbundet 2006 på:
http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,3050301&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

 

Medverkan i antologier:

 

Offentlighet och sekretess - en onödig kollision?
I: Rätten att få vara ifred - tio år med datainspektionen, Studentlitteratur, 1983

 

Informationsfrihet + informationsöverflöd = stark demokrati?
I: Brus över landet - om informationsöverflödet, kunskapen och människan
red: Lars Ingelstam, Carlsson Bokförlag, 1993.

 

Illegal journalistik - om nya datalagar antas.
I: Journalisternas EG-handbok.
Red: Staffan Dahllöf/Arne König. Tidens förlag 1993)

 

Klarar den svenska offentlighetsprincipen mötet med Cyberrymden?
En diskussion mellan Krister Thelin, Anders R Olsson och Peter Seipel.
Teldok Rapport nr 118. Publ 1998.

 

Är IT botemedlet för demokratins sjuka?
I: väg mot medievärlden 2020, red Håkan Hvitfelt/Gunnar Nygren.
Studentlitteratur 2000. Ny upplaga 2002.

 

 Sekretess - snart på en myndighet nära dig och IT och offentlighet - en
förlorad möjlighet.
I: 7:16 - och andra hot mot öppenheten. Om offentlighet och sekretess
i Sverige och EU.
Red: Eva Spira/Ann Dahlin. Statstjänstemannaförbundet, 2000.

 

Internet och juridiken: Rättsligt kaos, rättsliga skov.
I: Nätet: medier och kommunikation i Internet-åldern.
Red: Peter Dahlgren, Studentlitteratur 2002.

 

Freedom of Speech and the New Media.
I: Law and Information Technology. Swedish Views.
An anthology produced by the IT Law Observatory of the Swedish ICT
Commission.
Publicerad som SOU 2002:112.

 

Allmänhetens synpunkter.
I: Perspektiv på rättsinformationen. IT-kommissionens rapport 2/2003.
Publicerad som SOU 2003:58.

 

Big Brother, Small Sisters and Free Speech. Reanalyzing some threats
to personal privacy.
Scandinavian Studies in Law Volume 47. (2004)

 

Electronic Democracy and Power.
Lecture Notes in Computer Science, Volume 3183 / 2004 Springer-Verlag
Heidelberg.
Third International Conference, EGOV 2004, Zaragoza, Spain, August
30-September 3, 2004. Proceedings.
Online Date: 7 November 2004.
http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=g2ghupwxyr18502g9m7j&referrer=parent&backto=issue,1,100;journal,83,1768;linkingpublicationresults,1:105633,1

 

Sekretesslagen 7:16 - En lägesanalys våren 2004.
Förvaltningsrättslig Tidskrift 3/2004.)

 

Journalistik, nätet och maktens ordningar.
En bok i tre delar om Internet och vår tids journalistik.
Övriga två delar skrivna av Lars Ilshammar och Michael Karlsson.
Institutet för Mediestudier, September 2007.

 

Till tryckfrihetens försvar.
Kritik av regeringens planer på att avskaffa tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen.
Red: Anders R Olsson/Lars-Gunnar Liljestrand. Studentlitteratur 2009.